Xoay quanh vấn đề đất đai, môi trường tại các khu công nghiệp.

0
643

Các khu công nghiệp, khu chế xuất là đơn vị có lượng khí thải, nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao. Do đó hàng năm các cán bộ thanh tra thuộc bộ tài nguyên và môi trường sẽ tiến hành thanh tra về đất đai, môi trường và nước thải theo quy định pp luật đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước.

Hiện nay trên cả nước có khoảng gần 500 khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng diện tích gần 180.000 ha. Trong đó có nhiều khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, một số vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Diện tích quy hoạch xây dựng nhiều nhưng tỷ lệ diện tích đã được sử dụng hoạt động chưa cao, nhiều dự án có tỷ lệ lấp đầy chưa tới 20% gây lãng phí đất đai. Nhiều khu công nghiệp chưa có hệ thống nước thải xử lý tập trung hoặc có nhưng chưa vận hành tối đa công suất. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp tự ý xả thải ra môi trường khi chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt chuẩn.

Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp chưa chú trọng việc xử lý khí thải, hơn nữa với dây chuyền công nghệ sản xuất còn lạc hậu cho nên lượng khí thải chưa qua xử lý thải ra môi trường còn nhiều. Chủ yếu tập trung ở Bình Dương (KCN Đồng An), Đồng Nai (KCN như Hố Nai,KCN Suối Tre, KCN Nhơn Trạch)…

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều KCN tự ý thay đổi nghành nghề đầu tư, chưa báo cáo tình hình môi trường với cơ quan chức năng, xả nước thải chưa đúng quy định.

Trước thực trạng trên bộ tài nguyên và môi trường quyết định thanh tra trên diện rộng về các công tác quản lý và sử dụng tài nguyên đất, nước và bảo vệ môi trường trên tất cả các khu công nghiệp. Nhằm đánh giá thực tế tình hình thực trạng hiện nay tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, từ đó đưa ra các giải pháp, chính sách giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong công tác quản lý tài nguyên đất,nước và vấn đề môi trường. Kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm há luật để có hình thức xử lý nghiêm minh, đưa công tác quản lý khu công nghiệp vào khuôn khổ của pháp luật.

Trong lĩnh vức đất đai chủ yếu thanh tra về các vấn đề chuyển quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thanh tra tình hình thuế đối với diện tích đất được giao, cho thuê, cho thuê lại.

.Về lĩnh vực môi trường, chấ hành đúng quy định xả nước thải, khí thải theo đúng quy định của nhà nước, xây dựng các công trình xử lý nước thải ở các khu công nghiệp, tình hình nộp thuế đối với công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp.

Lĩnh vực tài nguyên nước, thanh tra việc xả nước thải tại các khu công nghiệp, việc chấp hành các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước tại các khu công nghiệp.

SHARE